Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου

​​​​
ΚΑΝΟΝΙΚΟ  ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΑΡΙΟ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΒΩΝ
7ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Τετάρτη, Παρασκευή)
8ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη)
7ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Τετάρτη, Παρασκευή)
8ΩΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη)
1η περ. 7:30 – 8:15 1η περ. 7:30 – 8:10 1η περ. 7:30 – 8:15 1η περ. 7:30 – 8:10
2η περ. 8:15 – 9:00 2η περ. 8:10 – 8:50 2η περ. 8:15 – 9:00 2η περ. 8:10 – 8:50
Διάλειμμα 20΄ Διάλειμμα 15΄ Διάλειμμα 30΄ Διάλειμμα 25΄
3η περ. 9:20 – 10:05 3η περ. 9:05 – 9:45 3η περ. 9:30 – 10:15 3η περ. 9:15 – 9:55
4η περ. 10:05 – 10:50 4η περ. 9:45 – 10:25 4η περ. 10:15 – 10:55 4η περ 9:55 – 10:35
Διάλειμμα 20΄ Διάλειμμα 20΄ Διάλειμμα 30΄ Διάλειμμα 25΄
5η περ. 11:10 – 11:55 5η περ. 10:45 – 11:25 5η περ. 11:25 – 12:05 5η περ. 11:00 – 11:40
6η περ. 11:55 – 12:40 6η περ. 11:25 – 12:05 6η περ. 12:05 – 12:45 6η περ. 11:40 – 12:15
Διάλειμμα 10΄ Διάλειμμα 10΄ Διάλειμμα 10΄ Διάλειμμα 10΄
7η περ. 12:50 – 1:35 7η περ. 12:15 – 12:55 7η περ. 12:55 – 1:35 7η περ. 12:25 – 13:00
8η περ. ----- 8η περ. 12:55 – 1:35 8η περ. ----- 8η περ. 13:00 – 1:35