Προσωπικές τηλεφωνικές γραμμές

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Γραμματεία 22350630
Αίθουσα Καθηγητών 22350306
Γραφείο Εφημερεύοντος Β.Δ. 22584070
Χριστοφόρου-Καδή Δέσποινα, Β.Δ. 22584065
Σχίζα Χρυστάλλα, Β.Δ. 22584066
Γεωργίου Μαρίνα, Β.Δ. 22584067
Καραϊσκάκης Γιώργος, Β.Δ. 22584067
Καρεκλάς Χρήστος, Προγραμματιστής 22584068
Παπασωζομένου-Αχνιώτου Παναγιώτα, Β.Δ. 22584069
Πιερίδου Ανδρομάχη, Β.Δ. 22584071
Παύλου Ιάκωβος, Β.Δ. 22584072
Κακογιάννη-Γεωργίου Ευαγγελία, Β.Δ. 22584073
Καραβία Αικατερίνη, Β.Δ. 22584074
Παναγιώτου Άντρη, Σύμβουλος 22591465
Σοφοκλέους-Ασπρή Ιφιγένεια, Σύμβουλος 22591465
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για απουσία μαθητή παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με το Γραφείο Εφημέρευσης, στον αριθμό 22584070.